Registerbeskrivning

Enligt den finska personuppgiftslagen (523/99) 10 § följer här en registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Registeransvarig

Supcentrum.se / Finwake Oy
organisation nummer 2461585-1
Ratatie 10
50600 Mikkeli, Finland

Ansvarig kontaktperson
Joonas Jaakonsaari
joonas@supcentrum.se

Registrets namn
supcentrum.se kundregister

Syftet med personuppgifterna
Registret används endast i webbutiken och vid kontakt med kunden för att lättare kunna sköta kommunikation. Att beställa eller delta i tävlingar kräver ingen registrering i kunddatabasen.

Registrets datainnehåll
Grundläggande data om kunden: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, ort, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, orderhistorik och spårning för leverans. Registret lagras med kundens tillstånd och används för marknadskommunikation.

Källor till information
Kontaktuppgifter sparas i samband med registrering. Övrig information sparas efter kunden gjort en beställning i webbutiken. Utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter till EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Registeradministratören delar inte denna information med utomstående part.

Principer för dataskydd
Registerhållarens informationssystem samt filer är skyddade med den teknik som normalt används vid liknande dataskydd. För att komma åt registret krävs ett personligt användarnamn och lösenord, vilket endast beviljas till personer som hör till anställda och som har en uppgit där tillgång till detta register krävs.