instruktionerna är lämpliga för alla SUP- brädor av vanligaste SUP-märkena

Instruktioner för användning av SUP-bräda

ATT FYLLA PÅ EN SUP-BRÄDA

Ta brädan ur väskan. Bred ut brädan på en plan yta och öppna ventilkåpan.

Kontrollera att fjäderstiftet i mitten av SUP-brädans ventil är i öppet läge, med ventilen i stängt läge.

För in pumpslangen i ventilen och vrid så att änden av slangen öppnar ventilen under pumpning och vridningen låser slangen på plats.

När man tar bort slangen återför fjädern ventilen till stängt läge. Om ventilen är i öppet läge vid anslutningen av pumpslangen kan man pumpa brädan, MEN när man tar bort slangen kommer inte fjädern att återställa ventilen till stängt läge och all luft pyser ut ur brädan. När man har gjort misstaget en gång, minns man att kontrollera ventilens läge INNAN man pumpar! :)

Ventilen kan öppnas och stängas genom att trycka och vrida lätt (ca 10 grader) på ventiltappen, vars ände vanligtvis är markerad med rött eller gult.

De flesta SUP-pumpar är dubbelverkande (mer lättanvända trevägspumpar eller populära elektriska pumpar finns också), vilket innebär att man kan välja om man vill pumpa både när man drar och trycker eller endast när man trycker.

Med dubbelverkande pumpar fylls brädan till en början snabbare, men när trycket stiger blir pumpningen tung när man drar, varvid det lönar sig att pumpa endast genom att trycka, så att man kan använda sin kroppsvikt till hjälp.

Beroende på typ av pump görs valet antingen genom att placera pluggen hängande på sladden på sidan av pumpcylindern eller genom att vrida spaken. Efter att brädan har fyllts, ska ventilkåpan på ventilen tillslutas.

Observera att pumpmätaren börjar stiga först när brädan redan är hård och trycket börjar öka!

Montera fenan på brädan. Skjut in fenan i dess skena och fäst den. Det finns olika låsmekanismer: en remsa som hänger i ett snöre såsom hos aquamarina SUP-fenan, en handvriden skruv såsom i Jobes fena och helt verktygsfria fenor utan tilläggsdelar såsom hos Saimaa SUP Sun eller Moon eller Jobes hårda bambubrädor. Vissa typer och märken av brädor (t.ex. Jobe Titan ) använder US Fin Box, där fenan fästs i skenan med hjälp av en platta och en skruv. När fenan är fäst, bör man justera längden på paddeln så att den passar en, enligt de tekniska tipsen, ta på sig västen, fatta tag i brädans bärhandtag och marschera till vattnet för att njuta!

TÖMNING AV SUP-BRÄDAN

Lyft brädan upp på land och avlägsna fenan. Torka brädan eller lämna den att torka (om brädan ska ligga i väskan en längre tid).

Placera brädan med ovansidan uppåt på en plan yta och öppna ventilkåpan. Tryck ner ventilstiftet hela vägen för att öppna ventilen och vrid den lätt för att låsa upp ventilen i öppet läge.

TIPS: när luften släpps ut under tryck är ljudet ganska högt, så vi rekommenderar att man täcker det ena örat med ena handen och lägger det andra örat mot sin axel innan man öppnar ventilen med sin lediga hand.
Vanligtvis är ventilen placerad bak på brädan, så börja rulla från fören. Vik det sista vecket så att fenboxen lägger sig rätt, och möjliggör en mindre rulle.

Rullandet sker lättare med brädor med en hopfällbar box i mitten. När rullen är klar och all luft har kommit ur brädan, släpper man ventilstiftet så att ventilen redan befinner sig i rätt läge för nästa pumpning. Ventilkåpan stängs. Dra åt rullen med det separata spännbandet som medföljer brädan. Placera brädan och alla tillbehör i väskan.
OBS! Ventilnyckeln som följer med brädorna (ofta ett grått, skiftnyckelliknande plastverktyg) behövs endast om ventilen är skadad och måste bytas ut, eller om ventilen inte har dragits åt på fabriken. Ventilnyckeln behövs alltså inte för att tömma brädan!

Läs mer om förvaring och underhåll av SUP-brädan i vår andra artikel.

SUP Instruktion för använding